1900.6276

Chữ ký số là gì?

Rất nhiều khách hàng của chữ ký số Smartsign  luôn boăn khoan với câu hỏi chữ ký số là gì ?, chữ ký số có tác dụng gì và có được pháp luật thừa nhận hay không? Chữ ký số có phải là scan chữ ký giám đốc vào USB hay không …

Câu trả lời hình tượng nhất thì chữ ký số như con dấu của Doanh nghiệp trên môi trường máy tính( Đóng vào file mềm). Chữ ký số được pháp luật thừa nhận thay thế con dấu của Doanh nghiệp.

Một cách khoa học cho câu hỏi chữ ký số là gì ? Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Đây là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.
Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.
Chữ ký số đóng một vai trò rất quan trọng trong trường hợp xảy ra tranh chấp vì chữ ký số được cung cấp bởi hệ thống CA công cộng như VINA CA  có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay trong các giao dịch phi điện tử.

Ngày nay nhắm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế, chữ ký số đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Thuế điện tử, Hải quan điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử, thống kê điện tử, ngân hàng điện tử, hóa đơn điện tử …

Một số khái niệm khách hàng cũng cần nắm bắt khi sử dụng chữ ký số:

 • USB Token: USB token là thiết bị phần cứng dùng để tạo cặp khóa bí mật, công khai và lưu trữ khóa bí mật, được nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số giao cho khách hàng để khách hàng có thể tạo cặp khóa và ký lên dữ liệu cần ký.
 • Khóa riêng (Private-key): Khóa riêng hay được gọi là khóa bí mật (Private-key): được tạo ra từ thiết bị tạo khóa (USB token, HSM vv..) do nhà cung cấp dịch vụ CA cấp. Khóa này sẽ được người dùng mã hóa dữ liệu để tạo ra chữ ký số, khóa bí mật chỉ có duy nhất người dùng để tạo chữ ký số biết.
  Khóa công khai (public-key)
 • Khóa công khai (public-key): được tạo ra từ thiết bị tạo khóa (USB token, HSM vv..) do nhà cung cấp dịch vụ CA cấp. Khóa này sẽ được người ký số tạo rà và công khai cho người nhận, người nhận dùng khóa này để giải mã chữ ký số và kiểm tra chữ ký số xem có đúng người cần gửi gửi cho mình không (xác thực chữ ký số).
 • Chứng thực chữ ký số: Dịch vụ chứng thực chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.
 • Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm :
  – Tạo cặp khóa ( khóa công khai và khóa bí mật) cho thuê bao.
  – Cấp, gia hạn, tạm dừng. phục hồi chứng thư số của thuê bao.
  – Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số
 • Đại lý chữ ký số: Là đơn vị được tổ chức cung cấp chữ ký số ủy quyền cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ trước trong và sau bán hàng cho khách hàng. vina-ca.com.vn là website của Đại lý chữ ký số Phần Mềm Tốt của NCC chữ ký số VINA CA.

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ SMARTSIGN: