1900.6276

Category: Văn bản pháp luật

 • Thông tư 32 Thông tư 32/2011/TT-BTC về khởi tạo và phát hành Hóa đơn điện tử

        BỘ TÀI CHÍNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 32 /2011/TT-BTC                             Hà Nội, ngày  14  tháng  3  năm 2011     THÔNG TƯ Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng...

  Read more
 • Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 Quy định về chữ ký số và chứng thư số

  Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Tải về nghi-dinh-130-2018-nd-cp-1 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

  Read more
 • Phụ lục Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

  Phụ lục Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Tải phụ lục  Phụ lục Kèm theo Nghị định số 119 2018 NĐ CP  

  Read more
 • Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử

  Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử tên đầy đủ là Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Đối tượng áp dụng của nghị định 19/NĐ-CP ngày 12/09/2018: Tổ chức, doanh nghiệp, cá...

  Read more