1900.6276

Category: VNPT CA

  • Chữ ký số VNPT Đà Nẵng

    Chữ ký số VNPT Đà nẵng là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cung cấp giải pháp chứng thực cho nhiều dịch vụ khai thuế qua mạng, bảo hiểm xã hội qua mạng, thuế điện tử… PMT miễn phí hỗ trợ khách hàng đang sử dụng...

    Read more
  • Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng

    Hiện nay nhiều khách hàng chữ ký số smartsign   của PMT thắc mắc về việc thông tin hạn sử dụng chữ ký số tài liệu tham khảo cấp cung của chúng tôi 26/11/2017, xin thông tin khách hàng được biết thông tin này là Phú kết hợp với giấy...

    Read more